Międzynarodowy Rynek Węgla w lipcu 2022 r Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Ekspertka podkreślała, że “tego nie można z dnia na dzień zmienić”, bo “to też wymaga wypowiedzenia umowy, jeżeli są to umowy długoterminowe”. Dodawała, że “wydaliśmy na import paliw kopalnych w ostatnich 20 latach ponad bilion złotych” i w “tym roku zapłacimy rekordowo dużo”, “być może 300 procent więcej niż do tej pory rocznie za dostawy paliw”. Obecnie spółka tłumaczy, że dostawy z I kwartału to było dokończenie realizacji umowy z ubiegłego roku, a jej niewykonanie obarczone było wysokimi karami.

Sasin: do końca sezonu grzewczego import węgla osiągnie 17 milionów ton

W dniu 25 sierpnia cena CFR Chiny odnotowała rekordowy poziom i wyniosła 410 USD/t. Sytuację pogorszyło zamknięcie granicy z Mongolią, które miało miejsce w dniu 23 sierpnia. W związku z powyższym, Chiny utraciły swoich dwóch największych dostawców tego surowca. Dwie spółki z udziałem Skarbu Państwa zaangażowane w interwencyjny import węgla na mocy decyzji premiera, w okresie od lipca 2022 r. Sprowadziły do Polski 12,4 mln ton węgla kamiennego.

Rosja zajmuje rachunki kolejnych dwóch wielkich banków Europy. Działają też w Polsce

  1. W 2022 roku w Unii Europejskiej łącznie wydobyto około 14 mln ton węgla koksowego, z czego w JSW około 11 mln ton.
  2. Wynika z nich, że eksport węgla energetycznego z Polski od stycznia do maja tego roku wyniósł ponad 1,4 mln ton.
  3. Zdaniem Indonezyjskiego Stowarzyszenia Górnictwa Węglowego APBI zakaz może zakłócić produkcję węgla na poziomie około mln ton, co przełoży się na utratę przychodów z eksportu węgla w wysokości około 3 mld USD miesięcznie.
  4. Maćkowiak-Pandera była pytana, dlaczego z jednej strony w Polsce węgla jest za mało, sprowadzamy węgiel z odległych krajów, a jednocześnie trwa eksport surowca z Polski.
  5. Chodzi tu o przemysł ciężki, przetwórczy, rolniczy, papierniczy, cukrownie, mleczarnie czy ogrodnictwo.

Masowo porzucają zawód i zawieszają działalność. Do pracy za kierownicą wraca mniej niż 1 proc. Z nich – wynika z danych, do których dotarła „Rzeczpospolita”. Równie silną pozycję miał jeszcze tylko powiązany z Kremlem potentat gazowy Gazprom.

Import z zagranicy

Tak sytuacja będzie sprzyjać wzrostom cen w najbliższym czasie, głównie ze względu na istniejące niedobory surowca w kraju. Jednocześnie jak podaje ten sam serwis, zapasy w głównych elektrowniach spadły odpowiednio o 21% i 26,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W rezultacie, ceny spot węgla energetycznego w portach północnych uzyskały rekordowo wysoki poziom tj. Równolegle do cen węgla energetycznego, ceny węgla koksowego transportowanego drogą morską do Chin uzyskują nienotowane dotychczas poziomy.

Miało go starczyć na 200 lat. Co się stało z polskim węglem? W tle konflikt gigantów

Globalna produkcja koksu w 2022 roku w stosunku do roku ubiegłego spadła o 1,9% do 685,5 mln ton. W Chinach wyniosła ok. 473,4 mln ton, co MetaTrader 5 mobilna platforma handlowa forex przekłada się na ok. 69% światowej produkcji koksu. JSW jako czołowy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej korzystając z tzw.

Wraz ze spadkami w pozostałych regionach, światowa produkcja stali wyniosła w 2022 roku 1,83 mld ton i była o 4,3% niższa niż w 2021 roku. Rynek stali zdominowany jest przez globalne koncerny hutnicze, a produkcja stali w coraz większym stopniu koncentruje się w krajach azjatyckich. Największym producentem stali od kilku lat pozostają Chiny. Produkcja stali wzrosła dziesięciokrotnie, od roku 2000 uległa podwojeniu. Koks, a więc także węgiel koksowy  – obok rudy żelaza są podstawowym surowcem dla przemysłu hutniczego.

Oto od kogo sprowadzamy węgiel i za ile. Chińczycy liczą sobie jak za zboże

Rynek węgla metalurgicznego ma wymiar globalny. Popyt na węgiel metalurgiczny jest pochodną przede wszystkim kondycji przemysłu stalowego, który zużywa powyższe surowce w wielkich piecach w procesie produkcji surówki hutniczej. Pomimo prowadzonych od wielu lat prac badawczych i wdrożeniowych nad innymi metodami produkcji stali, np. Bezpośredniej redukcji rudy żelaza (DRI) czy też innymi technologiami ograniczającymi udział koksu (np. gazowe, wodorowe), nadal proces wielkopiecowy (BOF) z udziałem koksu dominuje na świecie.

Jak podkreślił, ta wielkość pozwoli pokryć ubytek węgla, jaki powstał po wprowadzeniu embarga na rosyjski surowiec.Wicepremier zapewnił, że w dłuższej perspektywie, czyli do końca sezonu grzewczego w 2023 roku ilość importowanego węgla jeszcze się zwiększy. – Zakładamy, że ten import osiągnie wielkość 17 mln ton węgla – wskazał. Większość węgla sprowadzono do Polski drogą morską. „Na podstawie danych ARP można szacować, że 4 na 5 ton węgla zostało zaimportowanych przez polskie porty zlokalizowane w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu i Policach. Najwięcej węgla przypłynęło do portu w Gdańsku.

Umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego. Wskazał, że importowany węgiel trafi do Polski głównie drogą morską. Minister przekonywał, że cały importowany do kraju węgiel będzie przesiany, Czy Wiesz, Że Możesz Otrzymać Zapłatę Za Swoją Opinię Za Pośrednictwem Internetu, Płatne Ankiety, Opinie a ok. 3,5 mln ton trafi na cele grzewcze dla gospodarstw domowych. Jak stwierdził, ta wielkość pozwoli pokryć ubytek węgla, jaki powstał po wprowadzeniu embarga na rosyjski surowiec.

Jednak globalny popyt na pojazdy nadal kształtował się znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii, tj. W porównaniu z wolumenami z 2019 roku (74,9 mln sztuk). Wiodącym producentem – wytwarzającym ponad 1 mld ton stali rocznie – są Chiny, które w 2022 roku wyprodukowały o 2,1% mniej stali niż w roku 2021 (1,03 mld ton).

W konsekwencji płynność na australijskim rynku zamorskim, była słaba. Niektórzy australijscy producenci, którzy zostali w mniejszym stopniu dotknięci brakiem siły roboczej, podali do wiadomości, że zmagają się z ograniczeniami związanymi z pandemią na różnych poziomach łańcucha dostaw. Produkcji koksu towarzyszy produkcja gazu koksowniczego. W procesie jego oczyszczania produkowane są smoła koksownicza, benzol oraz siarczan amonu lub siarka w zależności od stosowanej technologii. Produktów zazwyczaj odpowiada udziałowi w rynku produkcji koksu. Smoła koksownicza i benzol są cennymi surowcami dla przemysłu chemicznego, a siarczan amonu stanowi nawóz.

Zmiana sytuacji rynkowej po nałożeniu embarga na Rosję (rekordowe ceny) wpłynęła na przedłużenie okresu ich eksploatacji do końca 2025 roku. Brak własnych wystarczających źródeł podaży powoduje, że Unia Europejska jest bardzo silnie uzależniona od importu zarówno rudy żelaza, jak i węgla koksowego. Wybuch pandemii COVID-19 w Chinach i utrzymująca się słabość krajowego sektora nieruchomości spowodowały spadek produkcji stali u największego na świecie producenta. Indie były jednym z nielicznych dużych producentów, którzy zwiększyli produkcję stali w 2022 r. Stal jest wymieniana jako materiał strategiczny we wszystkich gałęziach gospodarki związanych z  transformacją niskoemisyjną. Do produkcji 1 tony stali potrzebnych jest około 780 kg węgla koksowego.

24 lutego 2022 r., cena węgla za tonę wyniosła już 229,75 USD. W kolejnych dniach cena węgla poszybowała bardzo mocno w górę osiągając 8 marca 2022 r. Zmiana cenowa tony węgla w pierwszym półroczu 2022 r. Niekonkurencyjnie wysokie ceny gazu spowodowane deficytem magazynowym oraz słabym importem tego surowca wspierały marże dla energetyki węglowej, szczególnie w Niemczech. Jak podaje serwis Argusmedia, uwzględniając obecne ceny, bloki węglowe o sprawności 40% pracują z dodatnią marżą, podczas gdy bloki gazowe o sprawności niższej niż 58% pracują przy ujemnych marżach.

Jednocześnie rosnące ceny gazu spowodowały, że w lipcu udział węgla w niemieckim miksie energetycznym wzrósł o 2% do 8%, podczas gdy udział gazu spadł o 1% i wyniósł 6%. Co więcej, ceny spotowe gazu w lipcu przekroczyły progi opłacalności zmiany paliwa, powodując znaczny spadek produkcji energii w oparciu o gaz i umiarkowany wzrost konsumpcji węgla. W pierwszym półroczu tego roku krajowe wydobycie węgla kamiennego energetycznego wyniosło ok. 21,5 mln ton, z czego ok. 18,7 mln ton stanowiły miały i inne sortymenty m.in. Na potrzeby elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, natomiast ok. 2,8 mln ton stanowiły sortymenty grube i średnie na potrzeby odbiorców indywidualnych, w tym gospodarstw domowych.

„Zarówno gminy jak i PPW mogły nabywać węgiel za kwotę w cenie znacząco niższej niż oferowana wówczas na rynku, tj. Powstała różnica (500 zł) dawała możliwość pokrycia kosztów składowania i transportu surowca oraz jego naturalnych ubytków” – tłumaczy MAP. Warto zauważyć, że pierwsze zmienne symptomy Cofnij się do poważnych błędów na południowo-wschodnich operacjach kolejowych na rynku węgla można było zaobserwować już w 2021 r. Cena węgla na giełdzie w Rotterdamie wzrosła z 68,75 USD/t do poziomu maksymalnego poziomu 274,5 USD/t, by następnie spaść do 103,45 USD/t. Średnia cena importowanego węgla wyniosła 90,90 USD/t. „W dniu agresji rosyjskiej na Ukrainę, tj.

Renty geograficznej i podlega  ogólnym trendom rynku światowego. Zmienność rynku oraz wpływ globalnych mechanizmów cenowych powodują, że obecnie transakcje na rynku węgla koksowego dokonywane są w oparciu o publikowane indeksy węglowe dla węgli z Australii oraz USA. Strukturalny deficyt węgla koksującego na rynku UE zaspokajany był głównie przez import z Australii, USA, Kanady i Rosji oraz w ostatnich latach z Mozambiku i Kolumbii.

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Add Your Comment

We are an independent digital platform that provides multimedia content with the motive to promote freedom of speech and expression by empowering and granting voice to the voiceless. You can contribute too.

Submit

Register with your email address to remain up-to-date and share your stories with us! Your voice matters!

Talk LIfe Media, all rights reserved
AncoraThemes © 2024. All rights reserved.